„A2 ”Motorkerékpár

Motorkerékpár legalább 400 cm3 hengerűrtartalommal és legalább 25kW motorteljesítménnyel.

 

A tanfolyamra való felvétel feltételei

  • 18 év, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
  • 1. csoportú orvosi alkalmassági igazolás vagy érvényes vezetői engedély
  • írni, olvasni tudás
  • „Jelentkezési lap” kitöltése
  • Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány (elméleti vizsgára is vinni kell az eredeti okmányt)
  • érvényes személyigazolvány vagy útlevél, lakcímkártya

A tanfolyam tantárgyai

 

Elmélet (22óra):         - Közlekedési ismeretek 18 óra

       - A járművezetés elmélete 4 óra

       - Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra

 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, a tanfoilyam elméleti részét igazoltan elvégezte és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra történő felvétel feltételeinek.

 

Gyakorlat (17óra):               - Járműkezelés (rutin) 6 óra

- Főoktatás (városi vezetés) 8 óra

- Főoktatás (országúti vezetés) 2 óra

- Forgalmi vizsga 1 óra

 

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki betöltötte a 18. életévét, az elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett és a gyakorlati vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra történő felvétel feltételeinek.

 

Vizsgadíjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga (KRESZ)

  4.600,-Ft

Járműkezelési vizsga

  4.700,-Ft

Forgalmi vizsga

11.000,-Ft

Összesen

20.300,-Ft

 

Tandíjak

Elmélet (E-learning is)

25.000,-Ft

Gyakorlat

34.000,-Ft

Összesen

59.000,-Ft

 

A tanuló a tandíjat több részletben is fizetheti, a részletekről itt olvashat. A gyakorlati alapvizsgák (járműkezelés 960,-Ft és forgalom 2.400,-Ft)  tanpályahasználati díja összesen: 3.360,-Ft 

A tanulóáthelyezés és  a teljesített oktatásról szóló iagzolás kiadásának módja: díjmentes, amennyiben a tanuló a kölcsönzött tananyagot iskolánknak visszadta, és az igénybevett elméleti- és gyakorlati órákat (szolgáltatást) kifizette. Az iskolánkhoz más képzőszervtől érkező tanulók átvétele is díjmentes.

 

Az elméleti vizsga helyszíne:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Képzési és Vizsgáztatási Osztály

4025 Debrecen, Széchenyi u. 46/b vizsgaterem

 

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti viszgára. A tanfolyam befejezési határideje a sikeres elméleti vizsgától számított 2 év.

A befejezett vizsgák után a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Közlekedési és Fogyazstóvédelmi Főosztály Képzési és Vizsgáztatási Osztálya kettő munkanap elteltével vizsgaigazolást ad ki, melynek feltétele az összes gyakorlati vizsgatárgyból tett sikeres vizsga, a Magyar Vöröskereszt által kiállított, a közúti járművezetői jelöltek elsősegély nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolás (vagy érvényes vezetői engedély), -érvényes személyazonosságot igazoló okmány

A közúti elsősegély-nyújtó tanfolyam elvégzésére autósiskolánk is lehetőséget biztosít, melynek tandíja 8.000,-Ft. Az elsősegély-nyújtó vizsgára jelentkezni, vizsgadíjat befizetni (7.900,-Ft) a Magyar Vöröskeresztnél lehet (Debrecen, Hatvan u. 37., tel.: 52/ 316 330).

A vezetői engedély kiadásához szükséges okiratok: -lakcímkártya, érvényes személyazonosító okmány, -születési anyakönyvi kivonat,- vizsgaigazolás-, 1.cs. orvosi alkalmassági vélemény vagy érvényes vezetői engedélyben szereplő 101-s kód,- ha a kérelmező nem magyar állampolgár a magyarországi tartózkodási engedély, regisztrációs igazolás

 

VSM elm., 2016/IV: na, VSM forg. 2016/IV: na, ÁKÓ gyak. 2016/IV: na