„CE” nehézpótkocsi

alt

A tanfolyamra való felvétel feltételei

 

  • 18.életév, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
  • „C” kategóriás érvényes vezetői engedély vagy vizsgaigazolás
  • „B” kategóriás 2 éves gyakorlat (mely nem minősül kezdő vezetői engedélynek)
  • 2. csoportú orvosi alkalmassági vélemény
  •  írni, olvasni tudás
  • „Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány (elméleti vizsgára is vinni kell az eredeti okmányt!)
  •  Jelentkezési lap” kitöltése

 

A tanfolyam tantárgyai

 

Elmélet (20óra):                      - Közlekedési ismeretek 4 óra

- A járműszerelvény vezetés elmélete 4 óra

- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra

- Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 8 óra

 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte és a vizsga időpntjában is megfelel a tanfolyamra történő felvétel feltételeinek.

 

Gyakorlat (15óra):                  - Rutin 6 óra

- Főoktatás (városi vezetés) 4 óra

- Főoktatás (országúti vezetés) 2 óra

- Főoktatás ( hegyvidéki vezetés) 2 óra

- Forgalmi vizsga 1 óra

 

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki betöltötte a 18. életévét, az összes elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett és a gyakorlati vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra történő felvétel feltételeinek.

 Fontos! A "CE" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől kiadható, de a 21. életév betöltéséig kizárólag Magyarország területén jogosít vezetésre 

Vizsgadíjak

 

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga (KRESZ)

  4.600,-Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga

  4.600,-Ft

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga

  4.400,-Ft

Rutin gyakorlati vizsga

  3.500,-Ft

Forgalmi gyakorlati vizsga

11.000,-Ft

Összesen

28.100,-Ft

 

Tandíjak

 

Elmélet (E-learning is)

20.000,-Ft

Gyakorlat ((Bü oktatás abban az esetben, ha nincs a tanulónak felmentésre jogosító végzettsége)

75.000,-Ft + 5.000,-Ft Bü

Összesen

100.000,-Ft

 

A tanuló a tandíjat több részletben is fizetheti, a részletekről itt olvashat. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételeit a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet tartalmazza. Szü, Bü felmentés esetén a Szü, Bü vizsgadíjak és a gyakorlati oktatásból a Bü oktatás díja nem kerül felszámolásra..

A gyakorlati alapvizsgák (rutin, Bü, forgalom) tanpálya használati díja 1.500,-Ft / vizsgaelem.

A tanulóáthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja: díjmentes, amennyiben a tanuló a kölcsönzött tananyagot iskolánknak visszaadta, és az igénybevett elméleti- illetve gyakorlati órákat (szolgáltatást) kifizette. Az iskolánkhoz más képzőszervtől érkező tanulók átvétele is díjmentes.

 

Az elméleti vizsga helyszíne:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Képzési és Vizsgáztatási Osztály

4025 Debrecen, Széchenyi u. 46/b vizsgaterem

 

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. A tanfolyam befejezési határideje a sikeres elméleti vizsgától számított 2 év.

A befejezett vizsgák után a Hajdú-Bihar Megyei KOrmányhivatal Debreceni Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Képzési és Vizsgáztatási Osztálya kettő munkanap elteltével vizsgaigazolást ad ki, melynek feltétele az összes gyakorlati vizsgatárgyból tett sikeres vizsga, érvényes vezetői engedély-és személyazonosságot igazoló okmány.  Amennyiben a tanuló 1984.01.01. előtt szerezte korábbi vezetői engedélyét, elsősegélynyújtás vizsgára köteles.

A közúti elsősegély-nyújtó tanfolyam elvégzésére autósiskolánk is lehetőséget biztosít, melynek tandíja 8.000,-Ft. Az elsősegély-nyújtó vizsgára jelentkezni, vizsgadíjat befizetni (7.900,-Ft) a Magyar Vöröskeresztnél lehet (Debrecen, Hatvan u. 37., tel.: 52/ 316 330).
 
A vezetői engedély kiadásához szükséges okiratok: meglévő vezetői engedély, -lakcímkártya, érvényes személyazonosító okmány, -születési anyakönyvi kivonat,- vizsgaigazolás, -2. cs. orvosi alkalmassági vélemény vagy érvényes vezetői engedélyben szereplő 102-s kód, - ha a kérelmező nem magyar állampolgár a magyarországi tartózkodási engedély, regisztrációs igazolás