„AM” Segédmotoros kerékpár (korábbi "M"kategóriát váltja)

alt

A tanfolyamra való felvétel feltételei

  • 14 év, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
  • írni, olvasni tudás
  • „Jelentkezési lap” kitöltése

A tanfolyam tantárgyai

Elmélet (16óra):                  - Közlekedési alapismeretek 12 óra

- Járművezetés elmélete 4 óra

 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb.

 

Gyakorlat (11óra):               - Alapoktatás 4 óra

- Főoktatás 6 óra

- Forgalmi vizsga 1 óra

 

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki betöltötte a 14. életévét.

Az "AM" kategóriás vezetői engedély kizárólag belföldön jogosít járművezetésre a 16.életév betöltéséig.

 

 

Vizsgadíjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga (KRESZ)

  4.600,-Ft

Járműkezelési vizsga

  3.600,-Ft

Forgalmi vizsga

  3.600,-Ft

Összesen

11.800,-Ft

 

Tandíjak

Elmélet

15.000,-Ft

Gyakorlat

22.000,-Ft

Összesen

37.000,-Ft

 

A tanuló a tandíjat több részletben is fizetheti, a részletekről itt olvashat. Tanpályahasználati díj: 3.360,-Ft (járműkezelés és forgalom)

 

Az elméleti vizsga helyszíne:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

4025 Debrecen, Széchenyi u. 46/b vizsgaterem

 

A tanfolyam befejezési határideje a sikeres elméleti vizsgától számított 2 év.

A befejezett vizsgák után a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége kettő munkanap elteltével vizsgaigazolást ad ki, melynek feltétele a Magyar Vöröskereszt által kiállított, a közúti járművezetői jelöltek elsősegély nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolás.

A közúti elsősegély-nyújtó tanfolyam elvégzésére autósiskolánk is lehetőséget biztosít, melynek tandíja 8.000,-Ft. Az elsősegély-nyújtó vizsgára jelentkezni, vizsgadíjat befizetni (7.900,-Ft) a Magyar Vöröskeresztnél lehet (Debrecen, Hatvan u. 37., tel.: 52/ 316 330).

VSM elm.2016/IV.: na, VSM gyak. 2016/IV.: na, ÁKÓ 2016/IV: na